Disclaimer

Voor vragen over deze website mail: webmaster@lokomotiefheren1.nl

Website
Deze website is een officieel orgaan van basketbalvereniging Lokomotief, team Heren 1, uit Rijswijk.

Disclaimer
De informatie op deze website wordt beschikbaar gesteld door basketballvereniging Lokomotief. Hoewel uiterste zorg wordt besteed om de inhoud van deze site zo compleet, correct, actueel en toegankelijk mogelijk te maken, blijft het mogelijk dat informatie is opgenomen die incorrect, incompleet of verouderd is. Aan de geboden informatie kunnen geen rechten worden ontleend en de basketballvereniging is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik van de informatie. Hoewel basketballvereniging Lokomotief met zorg bepaalt naar welke sites wel of niet wordt verwezen, aanvaardt zij geen aansprakelijkheid voor gebroken links en de inhoud van internetpagina’s waarnaar verwezen wordt.

Auteursrechten
Deze website inclusief de gepubliceerde informatie valt onder het auteurs-, naburig en databankenrecht van Lokomotief.
De basketballvereniging behoudt zich het auteursrecht uitdrukkelijk voor op de, via de website, verstrekte informatie inclusief beeldmerken, logo’s video- en fotomateriaal. Het is derhalve niet toegestaan de informatie anders dan voor persoonlijk (niet commercieel) gebruik te verspreiden of te kopiëren zonder (schriftelijke) toestemming van de basketballvereniging. Via de webmaster kunt u contact opnemen voor nadere informatie over het gebruik van het materiaal.

Privacyverklaring
Voor het meedoen aan/inzien van sommige onderdelen van deze site kan de registratie van uw naam en/of telefoonnummer en/of e-mailadres noodzakelijk of gewenst zijn. Uw persoonlijke gegevens worden vertrouwelijk behandeld en zullen niet verder worden verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met het doel waarvoor ze zijn verkregen. Uw persoonlijke gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Gebruiksvoorwaarden
Deze website is bedoeld voor eigen raadpleging via normaal browser-bezoek. Het is derhalve niet toegestaan om de website op geautomatiseerde wijze te (laten) raadplegen, bijvoorbeeld via scripts, spiders en/of bots, met uitzondering van spiders t.b.v. het indexeren voor openbare zoekmachines. Eventuele hyperlinks dienen bezoekers rechtstreeks te leiden naar de context, waarbinnen wij content aanbieden. Overneming, inframing, herpublicatie, bewerking of toevoeging zijn niet toegestaan. Eveneens is het niet toegestaan technische beveiligingen te omzeilen of te verwijderen, of dit voor anderen mogelijk te maken.