Rienk Topper!! THX!

Rienk Bijlsma (System Navigator) bedankt voor je voortdurende inzet voor ons team (én voor LBA) met o.a. het op video vastleggen van de games voor analysedoeleinden, sponsoring van vervoer met de Ford 9 persoons, etc etc….

Daarnaast kunnen we van deze videobeelden een kort videoverslag maken voor promotiedoeleinden als WebErik niet van de partij is.